Luthertriptykens reseschema

2016


 • Mariestad v.27-33, 1/7-21/8, Domkyrkan
  Monika Hedlund

 • Jönköping v.34-37, 22/8-18/9, Sofiakyrkan
  Kjell Danefors


 • Göteborg v.38-40, 19/9-9/10, Domkyrkan
  Ulrika Hagen

 • Göteborg v.41-43, 10/10-28/10, Masthyggskyrkan
  Marie Lumdsén

 • Halmstad v.44-46, 1-20/11, Martin Lutherskyrka
  Bo Wallén

 • 2017
 • Stockholm v.1-2, 2-15/1, Tyska kyrkan
  Susanne Blatt

 • Stockholm v.3-5 16/1-5/2, Högalids kyrka
  Christina Engqvist

 • Uppsala v.6-9, 5/2-5/3, Uppsala västra
  Fredrik Fagerberg (Teologifestivalen "Leva genom tron")

 • Stockholm Upplands Väsby v.10-12, 6/3-26/3, Vilunda kyrka
  Cecilia Strömmer

 • Stockholm Enskede v.13-14, 27/3-9/4, Årsta kyrka
  Henrik Fergin

 • Stockholm v.15-17, 10-30/4, Oscars kyrka
  Elisabeth Öberg Hansén

 • Stockholm Tyresö v.18-20, 1-21/5, Tyresö gamla kyrka
  Sofia Olsson

 • Berlin v.21-22 22/5-4/6, Tyska kyrkodagarna
  Håkan Nilsson

 • Lagunda v.23-24, 5-18/6, Lagunda kyrka
  Håkan Nilsson

 • Gamla Uppsala v.25-26, 19/6-3/7, Gamla Uppsala kyrka
  Lars-Åke Skagegård

 • Örebro v.27-28, 3-16/7, Längbro kyrka
  Ingemar Söderström

 • Uppsala v.31-34, 14-28/8, Helga Trefaldighets kyrka (Präst och diakon möte 22-24/8)
  Britt-Marie Helgesson, Mats Lagergren

 • Wittenberg v.35-36, 28/8-10/9, !Här befinner sig triptyken i digital form! Världsutställningen i Wittenberg
  Pär Åkerström

 • Karlskrona v.35-36, 28/8-10/9, Trefaldighetskyrkan
  Pamela Garpefors

 • Stockholm v.37, 11/9-17/9, Sofia kyrka
  Sofia Sternevald

 • Nyköping v.38-39, 18/9-1/10, Alla Helgona kyrka
  Susanne Strid

 • Norrköping v.40-41, 2-15/10
  Thomas Wärfman, Anna Söderström Wikell

 • Strängnäs v.42-45, 16/10-12/11, Domkyrkan
  Carina Öjermo

 • Ljusdal v.46-47, 13-26/11, Ljusdal kyrka
  Bo Johansson

OBS! Schemat är preliminärt och kan komma att ändras!

Luthertriptyken - Inför Reformations Jubileet 2017Sola Scriptura - Skriften allena

Dopet - Livets vatten

Martin Luther (1483-1546) som ung student i en brytningstid mellan medeltid och renässans. Kristus Pantokrator-Guds son, All Världens härskare ses både som Domare och Frälsare. Blixten som slår ner under ett oväder blir ett nytt vägskäl för Luther. Han väljer att gå med i Augustinerklostret som munk och lämnar sina juridikstudier. I ljusets sken under sina grubblerier bestämmer han sig för att fördjupa sig inom den kristna teologin. Längst ner till vänster på målningen ser vi heliga Birgitta (1303-1373) med sin dotter Katarina och Saligförklarade Elisabeth Hesselblad (1870-1957) stående på Tidenas väg som går längs alla tre målningarna i triptyken. Dom ser upp mot dopfunten som också symboliserar kallelsen till att vara kristen. Till höger om dopfunten ser vi Stadskyrkan i Wittenberg. Luther som nu innehar en professur i teologi undervisar på universitetet i Wittenberg. Den sakrala bilden och ”Lag och nåd-tavlorna” från Cranachs målarverkstad visar hur Gamla och Nya testamentet tydligt samverkar i samma målning. Ett exempel på detta är Moses och kopparormen längst ner till höger på Tidernas väg, en bild som förebådar Kristus på korset. Framför vägen, vända mot betraktaren, finns två ungdomar, en pojke och en flicka tillsammans läsande. Den stora mediala revolutionen är på frammarsch i och med boktryckarkonsten!


Sola Gratia - Nåden allena

Nattvarden - Ljuset i mörkret

Martin Luther (1483-1546), som mottagit Nåden av Kristus på korset, är en kämpe på flykt. Fredlös efter att han kritiserat kyrkans handel med avlatsbrev. I ett försök att reformera kyrkan spikar han upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. I Kristus ”är Nåden oss given”. Vi delar brödet i enhet med varandra. De två svärden. Luther skiljer på det världsliga och det andliga regementet i form av de två svärden. Kejsare Carl V dömer honom i Worms till fredlöshet. Kurfurstarna Fredrik den vise och hans bror Johan den beständige hjälper Luther under hans flykt och gömmer honom i Borgen Wartburg. Där lever Luther mellan åren 1521-1522 som adelsmannen Junker Jörg. Under den tiden skriver han många av sina bästa texter och översätter Nya testamentet från grekiska till tyska, folkets språk. S:t Göran på sin vita häst som dräper draken och befriar folket symboliserar Junker Jörg med det andliga svärdet, ordet. Tidernas väg fortsätter genom tavlorna. Framför vägen stor det segrande Lammet ”Agnus Dei” som bort tager världens synder.


Sola Fide - Tron allena

Kärleken - Värmen från det gudomliga hjärtat

Martin Luther (1483-1546) som gammal, trofast i sin tro, med ett hjärta brinnande av kärlek till Gud och människorna. Han visar på Bibeln, översatt till folkets språk, det vägvisande ordet. Maria , ömhetens Guds moder, den Sanna moderliga kärleken omfamnar honom. Musikens strålar träffar J.S. Bach (1685-1750)som tonsätter Guds nåd och kärlek till människorna, Soli Deo Gloria- till Guds ära. Bach går i Luthers fotspår 200 år senare. På tidernasväg står Nathan Söderblom (1914-1931) han som kallade Bach för den femte evangelisten och samtalar med Philipp Melanchton (1497-1560) professor i grekiska språket och Olaus Petri (1493-1552) Svensk reformator, utbildad vid Uppsala och Wittenbergs universitet. Nathan som verkade för ekumeniken och fick Nobels fredspris 1930, välkomnar oss in i samtalet med sin vänstra hand. Åkerby kyrka i Bälingebygdens församling, den lilla landsortskyrkan får symbolisera Luthers tanke att var och en i sin vardag kan leva i sin tro och få Guds välsignelse. Under kyrkan ser vi Luther som barnafader tillsammans med sin fru Catarina von Bora och deras barn. Längst ner till vänster på Tidernas väg står en flicka av idag, hon har vänt sig om och tittar bakåt och ser historiens fotspår. Framför vägen står ”Åppelträdet” ”Om än världen skulle gå under i morgon, skulle jag i dag plantera mitt äppelträd” - Martin Luther


Boka Luthertriptyken

Om du ska boka Luthertriptyken inför Reformations Jubileet 2017 så får du kontakta Christina Lundström med ikonograf.se@gmail.com

Länkar för mer info

Login